*** لطفاً قوانينِ مربوط به عکس را مطالعه بفرمایید تا دُچار یا گرفتارِ عکّاسانِ ناشی و ناآگاه نسبت به قوانینِ عکسِ ویزای ایالاتِ متّحدۀ امریکا، نشوید!

هر شخصِ متقاضیِ ثبتِ نامِ لاتاری گرين کاردِ امریکا بایستی عکسِ استاندارد با شرایطِ زیر را برای خود و در صورتِ تأهل، برای همسر و فرزندانِ زیر 21 سالِ خود، تهيّه نماید.

عکسِ لاتاری، بایستی بصورتِ دیجیتال و غیرِ چاپی به شکلِ مرّبعِ با ابعادِ 600 پیکسل [تا 1200 پیکسِل] و فایلِ آن‌را بر روی فِلش مموری یا سی.دی یا بصورتِ ایمیل تحویل گرفته و برای ما ارسال نمایید.

 قالبِ عکسِ استانداردِ ویزای امریکا و لاتاری گرین‌کارد به شکلِ زیر می‌باشد:

 

 حتّی اگر کودکِ یک‌ماهه نیز داشته باشید، بایستی از ایشان نیز عکس تهيّه نمایید. اگر کودکتان نمی‌تواند بنشیند و در کادرِ عکس قرار گیرد، می‌توانید بصورتِ خوابیده امّا با چشمانِ باز و رو به دوربین از او عکس بگیرید. در عکسِ کودکانِ زیرِ 2 سال، سخت‌گیریِ زیادی وجود ندارد امّا تهيّۀ عکس از ایشان، اجباریست.

برای تهيّۀ عکسِ لاتاریِ گرین کاردِ امریکا، به عکّاسی‌های معتبر مراجعه بفرمایید. شما نیازی به عکسِ چاپ‌شده ندارید. بسیاری از مشتریانِ ما در برخی از شهرستان‌ها، به عکّاسانِ ناشی- که با شرایطِ عکسِ ویزای امریکا اصلاً آشنایی ندارند، مراجعه می‌کنندکه عکسِ 3 در 4 رايج در ایران، را پس از اسکن برای لاتاری، ارائه می‌دهند! این عکس بشدّت اشتباه است.

* شرایطِ دیگرِ یک عکسِ استاندارد به شرحِ زیر می‌باشد:

 • عکس باید رنگی باشد.
 • بَک‌گراند یا زمينۀ عکس بایستی سفید یا روشن باشد و هیچگونه سایه نداشته باشد.

 • شخص، باید کاملاً مستقیم و رو به دوربین بنشیند. اصطلاحاً در مسیرِ لنزِ دوربین، بصورتِ eye-level باشد!
 • سرِ شخص، باید رو به دوربین باشد. رو به بالا یا رو به پایین یا طرفين نباشد!
 • اندازۀ بُزُرگیِ سر در کادربندیِ دوربین، به حالتِ نُرمال باشد. بزرگ یا کوچک نباشد.
 • از عینک و سمعک نباید استفاده شود.

 

 • استفاده از کُلاه حتّی برای کودکان هم ممنوع است.
 • موی شما نباید روی صورتِ شما را بپوشاند.
 • عکسِ با حجاب برای مسلمان‌ها اشکالی ندارد و فقط باید گِردیِ صورت، کاملاً معلوم و آشکار باشد.
 • عکس به شکلِ مُربعی شکل، کادربندی شده باشد. (عکّاسِ متخصص به این مقوله آگاه است)
 • رزولوشِنِ عکس 300dpi باشد. (عکّاسِ متخصص به این مقوله آگاه است)
 • از عکّاس بخواهید فایلِ عکس را بر روی فِلَش یا مموری یا سی.دی به شما تحویل دهد. عکسِ چاپ‌شده لازم نداریم!
 • بعد از تهيۀ عکس، فایلِ آن را برای ما ارسال نمایید.

عکسِ زیر، یک نمونۀ تخصصی و استاندارد برای ما می‌باشد.