یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

1. ثبتِ نام همراه با پرداختِ کارمُزدِ ما به ریالِ “ایران” (اینجا را کلیک کنید)

2. ثبتِ نام همراه با پرداختِ کارمُزدِ ما به دلارِ “امريکا”

3. ثبتِ نام همراه با پرداختِ کارمُزدِ ما به یورو

4.ثبتِ نام همراه با پرداختِ کارمُزدِ ما به پوند (انگلیس)

5. ثبتِ نام همراه با پرداختِ کارمُزدِ ما به روش‌های دیگر (بانک-اکانت، وِستِرن یونیون و …)