دوستانِ گرامی، ثبتِ نامِ امسال به پایان رسید. در حالِ حاضر برای ایرانیانِ ساکنِ ایران، پیش-ثبتِ نام نداریم. برای اطلاعاتِ بیشتر در کانالِ ایران در تلگرام عضو شوید تا در صورتِ شروع پیش ثبتِ نامِ سالِ آینده، از آن اطلّاع یابید.

* آخرين اخبارِ  و مهاجرت به امریکا و لاتاری بزودی در کانالِ تلگرامِ ما

نشانیِ تلگرامِ ما:    IRAN_USALOTTERY_US@

لينکِ کانالِ تلگرام: 

https://t.me/IRAN_USALOTTERY_US

نشانی اینستاگرامِ بخشِ ایران:

https://www.instagram.com/iran.usalottery.us

نشانیِ توئیترِ بخشِ پارسی:

https://twitter.com/IRAN_USALOTTERY

با سپاس.
مدیريتِ بخشِ پارسی